Nhằm giữ gìn và phát huy thương hiệu HT, hướng tới sự phát triển vượt bậc và chuyên nghiệp trong tương lai, công ty Cổ Phần ĐTPT Xây Dựng HT đã tiến hành xây dựng bộ nhận diện thương hiệu. Bộ nhận diện thương hiệu này là một tập hợp thống nhất các thông tin, dấu hiệu đặc trưng, vừa thể hiện bản sắc riêng của công ty, vừa quy định những chuẩn mực thống nhất nhằm truyền đạt và quảng bá hình ảnh về công ty đến với cán bộ nhân viên, các tổ chức, doanh nghiệp cũng như các đối tác trong và ngoài nước.

Thông tin về bộ nhận diện thương hiệu được cập nhật đầy đủ theo đường link:

https://drive.google.com/file/d/1XiNHVoKlxibidp_MyGRmSBxO3B713cet/view?usp=sharing