Ngày 11 tháng 6 năm 2018, công ty Ht tiến hành cất nóc công trình SaiGon Imperial Hotel