Sau khi nhận được Văn bản số 38/CV-CML-QLDA ngày 27/6/2018 của Cty TNHH Đầu tư cầu Mỹ Lợi về việc thỏa thuận chỉ số giá xây dựng cho các gói thầu từ MLXL01÷MLXL10, MLXL12, thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trìnhcầu Mỹ Lợi (Km34+826,00 – Quốc lộ 50), trên địa bàn tỉnh Long An và tỉnh Tiền Giang theo hình thức hợp đồng BOT, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi Cty TNHH Đầu tư cầu Mỹ Lợi.

[​IMG]
Cầu Mỹ Lợi.

Theo đó, về phương pháp và cơ sở tính toán chỉ số giá xây dựng: Việc xác định chỉ số giá vật liệu xây dựng, nhân công xây dựng, chỉ số giá máy thi công xây dựng các gói thầu từ MLXL01÷MLXL10, MLXL12, Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Mỹ Lợi (Km34+826,00 – Quốc lộ 50), trên địa bàn tỉnh Long An và tỉnh Tiền Giang theo hình thức hợp đồng BOT do Phân viện Kinh tế xây dựng miền Nam – Bộ Xây dựng thông báo tại Văn bản số 163/PVKT-CSG ngày 15/12/2015 có đủ căn cứ pháp lý, phù hợp với các quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Phương pháp và cơ sở dữ liệu đầu vào để tính toán các chỉ số giá xây dựng phù hợp với quy định tại Thông tư số 02/2011/TT-BXD ngày 22/02/2011 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng.

Các chỉ số giá xây dựng tính toán phù hợp với sự biến động giá xây dựng tại khu vực của gói thầu.

Các chỉ số giá xây dựng nêu tại phụ lục kèm văn bản này chỉ áp dụng cho việc điều chỉnh giá hợp đồng (phần nội tệ) của các gói thầu từ MLXL01÷MLXL10, MLXL12, Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Mỹ Lợi (Km34+826,00 – QL50), trên địa bàn tỉnh Long An và tỉnh Tiền Giang theo hình thức hợp đồng BOT.

(Theo diendanxaydung.net.vn)