Nhà có thể được xây bằng gỗ (phương pháp phổ biến trong quá khứ) hay bê tông (phương pháp xây dựng phổ biến hiện nay). Xu hướng phát triển kiến trúc của tương lai là sự kết hợp 2 phương pháp này để tạo ra những cấu trúc pha trộn, có chứa cả 2 loại vật liệu.

Trong khuôn khổ của Chương trình Tài nguyên Quốc gia (NRP 66) của Thụy Sĩ, các nhà nghiên cứu đã phát triển cách tiếp cận triệt để về sự kết hợp giữa gỗ và bê tông. Họ đã chế tạo ra loại bê tông chịu lực bao gồm phần lớn là gỗ. Trong nhiều hỗn hợp, phần khối lượng gỗ chiếm trên 50%.

Các sản phẩm từ xi măng pha gỗ đã được sản xuất từ hơn 100 năm nay. Tuy nhiên, trước đây vật liệu này chỉ được sử dụng cho các mục đích không chịu tải như cách điện. Daia Zwicky – người đứng đầu Viện Công nghệ Xây dựng và Công nghệ Môi trường thuộc Trường Kỹ thuật và Kiến trúc Fribourg nghiên cứu và việc sử dụng bê tông gốc gỗ.

Nhóm của Zwicky đã thử nghiệm tính chất của gỗ cũng như các chất phụ gia khác để pha trộn các hỗn hợp khác nhau. Sự khác biệt so với bê tông truyền thống là hàm lượng sỏi và cát đã được thay bằng gỗ thô. Mạt cưa được trộn với xi măng thay cho đá nhỏ. Nhờ có hàm lượng gỗ cao, các vật liệu xây dựng mới có khả năng kháng cháy và hoạt động như một lớp cách nhiệt. Hơn nữa, vật liệu chủ yếu dựa vào các nguồn tái tạo, do đó khi tháo dỡ có thể tái sử dụng như một nguồn nhiệt, điện.

Thu Giang (theo Science Daily)