Ngày 26/2, Bộ Giao thông Vận tải (GVTV) đã có cuộc họp về tình hình thẩm định dự án đường sắt đô thị TP.HCM tuyến số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) và tuyến số 2 (Bến Thành – Tham Lương).

Theo Vụ Kế hoạch – Đầu tư (Bộ GTVT) và Ban Quản lý dự án đường sắt đô thị TP.HCM, trong 2 dự án trên, hiện chỉ có dự án Bến Thành – Suối Tiên đang được thi công, đã đạt khoảng hơn 50% khối lượng và giải ngân đạt khoảng hơn 30% vốn.

Trong khi đó, dự án đầu tư tuyến Bến Thành – Tham Lương đến nay mới xây dựng tòa nhà điều hành. Hai dự án do UBND TP.HCM phê duyệt dự án, Ban quản lý dự án đường sắt đô thị TP.HCM làm chủ đầu tư, sử dụng nguồn vốn trong nước và vốn ODA của Nhật Bản.

Trong đó, dự án Bến Thành – Suối Tiên được phê duyệt từ năm 2005-2006 với tổng mức đầu tư ban đầu 17.000 tỷ đồng, sau đó đến năm 2010 được phê duyệt lại trên cơ sở điều chỉnh, tính toán lại thiết kế cơ sở, tăng thêm quy mô thiết kế, cộng với sự thay đổi tỷ giá đồng Yên… với tổng mức đầu tư tăng lên mức 47.000 tỷ đồng.

Còn dự án Bến Thành – Tham Lương, dài khoảng 40km, tổng mức đầu tư sau khi tính toán lại cũng bị đội vốn từ mức 26.000 tỷ đồng lên 48.000 tỷ đồng. Hiện cả hai dự án đều chậm tiến độ và thiếu vốn. Theo chủ trương, quy định hiện hành, các dự án có tổng mức đầu tư từ 10.000 tỷ đồng phải báo cáo Quốc hội để xem xét, quyết định chủ trương đầu tư.

Theo Bộ GTVT, các dự án trên được Thủ tướng, Chính phủ, cũng như Chính phủ Nhật Bản rất quan tâm. Đây là thời gian các bộ, ngành liên quan và UBND TP.HCM cần cấp bách, khẩn trương hoàn thành việc thẩm định để Chính phủ xem xét, trình Quốc hội thời gian tới.

Vì vậy, chậm nhất ngày 28/2, Bộ GTVT sẽ có báo cáo Chính phủ những vấn đề cơ bản của dự án. Bộ GTVT cũng đề nghị các Bộ liên quan, UBND TP.HCM khẩn trương phối hợp thực hiện, để chậm nhất là 10/3, Bộ GTVT báo cáo hoàn chỉnh đầy đủ về công tác thẩm định tổng mức đầu tư và các kiến nghị liên quan.

Bộ này cũng yêu cầu nội dung thẩm định cần làm rõ quá trình dự án từ lúc sơ khai đến hiện nay, cũng như những thay đổi về chủ trương, quy định pháp luật liên quan đến dự án trong quá trình triển khai, đơn giá, định mức, tỷ giá hối đoái … để kết quả thẩm định, kiến nghị phù hợp thực tế.