Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa ban hành Quy định tạm thời về thiết kế, thi công và nghiệm thu lớp tái sinh nguội bê tông nhựa tại chỗ bằng bitum bọt và xi măng trong kết cấu áo đường ô tô để áp dụng cho một số dự án xây dựng công trình giao thông.

Theo đó, quy định tạm thời này quy định những yêu cầu về vật liệu, công tác khảo sát kết cấu áo đường cũ, thiết kế kết cấu áo đường có sử dụng lớp tái sinh nguội bê tông nhựa tại chỗ, thiết bị, thi công và nghiệm thu lớp tái sinh nguội bê tông nhựa tại chỗ bằng bitum bọt và xi măng để làm lớp dưới mặt đường cấp cao chủ yếu A1 hoặc lớp mặt đường cấp cao thứ yếu A2 (theo 22TCN 211-06) trong kết cấu áo đường đường ô tô, Quy định tạm thời này cũng có thể áp đụng cho công tác cải tạo và nâng cấp kết cấu áo đường trong sân bay.

Công nghệ cào bóc tái sinh nguội lớp bê tông nhựa tại chỗ bằng bitum bọt và xi măng được dùng để sửa chữa, cải tạo và nâng cấp kết cấu áo đường mềm có sử dụng lớp mặt đường bê tông nhựa sau một thời gian khai thác bị xuống cấp hoặc hư hỏng, phát sinh các biến dạng như: nứt, lún, vệt hằn bánh xe, ổ gà,… ảnh hưởng tới chất lượng khai thác và an toàn giao thông. Công nghệ này chỉ áp đụng đối với trường hợp nền đường, móng đường còn tốt.

Kết cấu áo đường có sử dụng lớp tái sinh nguội bê tông nhựa tại chỗ bằng bitum bọt và xi măng. Chiều sâu tái sinh các lớp bê tông nhựa cũ sau khi đầm nén tối đa không quá 18 cm và tối thiểu bằng chiều dày một lớp bê tông nhựa cũ. Đối với mỗi dự án sửa chữa, nâng cấp, cải tạo kết cấu áo đường mềm cần phân tích so sánh hiệu quả kinh tế, kỹ thuật và cả yếu tố tác động môi trường giữa phương án tăng cường lớp bê tông nhựa chặt ở trên (phương pháp truyền thống) với phương án tái sinh nguội theo công nghệ này để lưa chọn phương án thiết kế tối ưu.

Việc ban hành Quy định tạm thời nêu trên để áp dụng cho một số dự án xây dựng công trình giao thông. Bộ GTVT giao cho Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông vận tải theo dõi, đánh giá và tổng kết các dự án này để hoàn thiện, trình Bộ ban hành Quy định chính thức và làm cơ sở xây dựng, công bố tiêu chuẩn theo Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

Theo mt.gov.vn